| HOME | WESTERMO | WAGO | ELPRO | KONTAKT |


           Wago i Westermo imaju dugogodišnje iskustvo u proizvodnji vrhunske opreme koja se koristi za automatizaciju i signalizaciju u cestovnom prometu. Prava stručnost njihovih timova očituje se u razvoju proizvoda koji mogu pouzdano funkcionirati u najtežim okruženjima i odgovaraju najstrožim specifikacijama.

Poduzeće Microstar d.o.o. uključeno je u automatizaciju cestovnog prometa kao distributer za RH vrhunske svjetski priznate opreme:


- rješenja u robusnim industrijskim / prometnim komunikacijama
- rješenja u elektrospojnoj tehnici i automatizaciji           O kvaliteti svjedoče brojne reference i primjeri uspješne integracije navedene opreme u aplikacijama vezanim uz automatizaciju cestovnog prometa u cijelom svijetu.
          Podobnost za primjene u najtežim eksploatacijskim uvjetima dodatno potvrđuju razna odobrenja i certifikati za ugradnju u npr.:

 • potencijalno eksplozivnim sredinama
  (benzinske pume, instalacije vezane uz auto-plin),
 • duž željezničke pruge
  (pružni prijelazi, željezničke postaje, terminali za pretovar robe sa kamiona na vagone itd.),
 • u obalnim industrijskim sredinama
  (luke za distribuciju brodskog tereta na cestovni / željeznički transport)

Inteligentni transportni sustavi (Intelligent Transportation Systems)

          ITS se zasnivaju na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Njihova primjena doprinosi razvoju informativnih sustava o putnim odabirima, transportne infrastrukture, sigurnosti u prometu, pouzdanosti putovanja i učinku na okoliš.
          Interes za ITS sustave dolazi zbog sve većih prometnih zagušenja i mogućih pozitivnih učinaka sinergije novih informacijskih simulacijskih tehnologija, upravljanja u realnom vremenu i naprednih mogućnosti komunikacijskih mreža. Prometna zagušenja su u stalnom porastu zbog povećane motorizacije, urbanizacije, populacijskog rasta i promjena u populacijskoj gustoći. Jedna od najvažnijih zadaća ITS-a jest smanjenje prometnih gužvi što rezultira povećanom efikasnošću transportne infrastrukture i smanjuje vrijeme putovanja, zagađenje okoliša i potrošnju goriva.


  Ostala važna područja ITS-a:

 • nadzor prometne kontrole (semafori)
 • upravljanje rasvjetom
 • ventilacija i signalizacija tunela
 • sustav naplate cestarina
 • brojači prometa
 • komunikacija i sinkronizacija dispečerskog centra
 • nadzor telefona za pomoć na cesti


          Jedan od osnovnih zahtjeva na ITS sustav odnosi se na pozdanost i robusnost u radu što povlači neosjetljivost na smetnje ili greške u radu pojedinog podsustava, koje se ne smiju odraziti na cjelokupnu stabilnost. Najbolji način osiguravanja ovog vitalnog uvjeta jest korištenje visokokvalitetnih komponenti renomiranih svjetskih proizvođača, kao što su Westermo i Wago.

Westermo u
cestovnom prometu
Westermo oprema
Westermo certifikati
Westermo reference
Wago u
cestovnom prometu
Wago oprema
Wago certifikati
Wago reference
MICROSTAR - partner u auto- matizaciji cestovnog prometa