| HOME | WESTERMO | WAGO | ELPRO | KONTAKT |

          Brodogradnja je industrija koja proizvodi jedan od najkompleksnijih proizvoda - brod. Ona je kombinacija znanosti i umjetnosti. Znanosti, jer osigurava brodu tražena svojstva kao što su brzina, čvrstoća, nepotopivost, stabilnost, upravljivost i slično kako bi se mogao oduprijeti često teškim uvjetima pri plovidbi. Umjetnost, jer brod mora biti estetski naočit i prepoznatljiv. Količina znanstvenih spoznaja u brodogradnji povećala se zadnjih nekoliko desetljeća na mnogim područjima kao što su hidrodinamika pa sve do teorije vjerojatnosti, koristeći ujedno iskustva i spoznaje mnogih pomoćnih grana tehničkih znanosti. Pod brodogradnjom se smatra izgradnja i održavanje brodova, teglenica, platformi i podmornica, te ostalih vrsta plovila.

          Zbog svoje složenosti građe, izgradnja broda povlači za sobom više drugih industrijskih grana, tako da izgradnja broda ne zapošljava samo brodogradilišta nego i druge industrije, od strojogradnje, industrije boja i lakova, crnu metalurgiju (željezare, čeličane), obojenu metalurgiju, razne kovinoprerađivačke industrije, elektroničku industriju, drvnu i drvoprerađivačku industriju...

Poduzeće Microstar d.o.o. uključeno je u brodograditeljsku industriju kao dobavljač vrhunske svjetski priznate opreme:
- rješenja u elektrospojnoj tehnici i automatizaciji, poglavito električne instalacije i distribucijske kutije broda, te kontrola i upravljanje brodom;
- rješenja u robusnim industrijskim komunikacijama, poglavito upravljački i komunikacijski sustavi broda.


          O kvaliteti opreme svjedoče brojne reference i primjeri uspješne integracije navedene opreme u brodograditeljskim industrijama cijelog svijeta. Od posebnog značaja su certifikati koji svjedoče o kvaliteti i osposobljenosti opreme za primjenu u brodarstvu i pratećoj industriji:

Bureau Veritas S.A. - BV (1829.g.) je multinacionalna kompanija sa središtem u Neuilly-sur-Seine, Francuska. Industriji i vladama pruža procjene sukladnosti, certificiranje i usluge savjetovanja u vezi kvalitete, zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša, posebno u brodarstvu.
Stiftelsen Det Norske Veritas - DNV (1864.g.) je klasifikacijsko društvo organizirano kao fundacija s ciljem "Očuvanja sigurnosti života, vlasništva i okoliša". Zajedno s Lloyd's Register i American Bureau of Shipping, DNV je jedna od tri glavne kompanije u klasifikacijskom biznisu.
Lloyd's Register Group - LR (1834.g.) je nautičko klasifikacijsko društvo i nezavisna organizacija za menadžment rizika koje pruža mitigacijske usluge, procjenu rizika i certificiranje menadžment sustava. Također, jedan je od glavnih osiguravatelja certifikacije sustava za upravljanje kvalitetom ISO9001, ISO14001 i OSHAS18001.
American Bureau of Shipping - ABS (1867.g.) je klasifikacijsko društvo s misijom promoviranja sigurnosti, prvenstveno kroz razvoj i certificiranje standarada za dizajn, konstrukciju i radno održavanje nautičkih objekata.
Germanischer Lloyd SE - GL (1867.g.) je klasifikacijsko društvo s bazom u Hamburgu u Njemačkoj. Kao nadgledna tehnička organizacija GL provodi istraživanja sigurnosti na više od 7.000 brodova s više od 100 mil. bruto registarskih tona.
Registro Italiano Navale - RINA (1861.g.) je društvo osnovano u Genovi, Italija, za pokrivanje rizika vezanih uz gubitak ili oštećenje plovila. Od sredine 90-ih RINA je proširila svoje djelatnosti i postala tržišni lider u certificiranju na području Italije, sa značajnom prisutnošću u raznim strateškim područjima svijeta.
Za potpuni popis certifikata i odobrenja koje pojedina oprema zadovoljava molimo obratite nam se telefonom ili mailom.

Wago u
brodogradnji
Wago oprema
Wago certifikati
Wago reference
Westermo u brodogradnji
Westermo oprema
Westermo certifikati
Westermo reference
MICROSTAR - partner za automatizaciju u pomorstvu