Ako u buduće ne želite primati naše tehničke informacije, molimo ODJAVITE SE S POPISA OVDJE
(s adrese na koju ste primili ovu obavijest).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Releji i optokapleri

Releji - 788 serija

WAGO 788 serija releja sa podnožjem je odlična platforma za automatizaciju industriskih i procesnih aplikacija preklopnim relejima. Robusna i jednostavna za korištenje sa polugom koja omogućuje dizanje i izbacivanje releja te jednostavnu zamjenu čak i ako su releji jedan uz drugoga. Serija 788 omogućuje narudžbu potpuno opremljenih relejnih modula ili individualne komponente: relej, podnožje, LED indikator statusa i oznake za priključke.

Karakteristike:
    - Uklopna struja do 16 A, napon 250 VAC
    - 1 ili 2 preklopna kontakta, jednostavno spajanje vodiča od 0.34 mm² do 2.5 mm²
    - Upravljački naponi:AC/DC 12V, 24V, 48V, 60V, 110V, 115V, 230V
    - Priključivi indikator statusa (LED)
    - Integrirani test port - brzi "troubleshooting"
    - WMB oznake


JUMPFLEX® minijaturni releji i optokapleri- 857 serija

Savršeno uparivanje kućišta s elektronikom je ključ za uspješan uređaj. To je upravo ono što je WAGO postigao s 857 serijom relejskih / optokaplerskih modula. WAGO 857 Serija releja i optokaplera dolazi u 6 mm širokom kučištu istog profila. Moduli sadrže zajedničku fleksibilnu ulaznu liniju spojivu jumper sistemima (npr. za napon napajanja) eliminirajuči pojedinačna ožičenja. Zamjenjivi releji i optokapleri mogu biti zamjenjeni brzo i lako u svakom kučištu.

    Karakteristike:
        - 6 mm široko kučište za 35 DIN letvicu
        - Zamjenivi releji i optokapleri
        - LED signalizacija stanja
        - Linije za spajanje potencijala jumper sistemom na svakom nivou
        - Napon uklapanja od 5-230 V u AC/DC varijantama
        - Preklopna struja do 8 A


Industrijski releji sa podnožjem - 858 serija

WAGO 858 serija podnožja za DIN letvicu je dizajnirana za konvecionalne industrijske releje sa standardnim razmakom između pinova. Podnožja nose releje 33.5 do 35.5 mm visine sa 2 do 4 preklopna kontakta. Isporuka moguća u kompletu sa relejem ili samo podnožje.

Karakteristike:
    - Uklopna struja do 5 A, napon 250 VAC
    - Indikator statusa (LED)
    - Dvostruki priključci za vodiče do 1.5 mm² ili jednostruki za vodiče do 2.5 mm²
    - Kompatibilan sa industrijskim relejima sa standardnim razmakom pinova
    - Moguće spajanje dva susjedna releja sa kratkospojnicima na upravljačkoj strani


Minijaturni releji i optokapleri u rednim stezaljkama - 859 serija

Uz veliki izbor releja i optokaplera, serija 859 će zadovoljiti svaku industrijsku interface aplikaciju. Kompaktno 6 mm široko kućište je idealno za prostorno ograničene upravljačke primjene. Jednostavno spajanje zajedničkog potencijala na upravljačkoj i na energetskoj strani pojednostavljuje ožičenje. Robusni dizajn i CAGE-CLAMP® opruga otporna na vibracije osiguravaju kontinuiran i neprekidan rad za bilo koji sustav.


    Karakteristike:
        - 6 mm široko kučište za 35 DIN letvicu
        - Linija za pojednostavljeno spajanje susjednih stezaljki
        - LED signalizacija stanja
        - Svaki spojno mijesto sadrži test port


Relejni i optokaplerski moduli priključivi na redne stezaljke -
286 serija


Relejni i optokaplerski moduli priključivi na redne stezaljke pružaju maksimalnu fleksibilnost uz jednostavnije održavanje:
1. Noseći blokovi za DIN letvicu se ožičuju kao i standardne redne stezaljke.
2. Modul se utiskuje nakon ožičenja.
3. Moduli se zamjenjuju u jednom koraku bez utjecaja na ožičenje omogućujući jednostavnije održavanje.
Ovi optokaplerski i relejni moduli sadrže sveobuhvatan raspon funkcija. 286 serija lakoćom integriraju potrebne funkcije u upravljačkim panelima putem utiskujućih modula.


Relejni blokovi 287 i 288 serije

U potpunosti ožičeni moduli do 16 relejnih izlaza podržavaju direktno uklapanje aktuatora i drugih elemenata. Radi zaštite, produljenja roka trajanje i povećanja radnog vijeka svaki nosač sadrži zaštitne diode protiv povratnog i reversnog napona.


Karakteristike:
    - Moduli sa do 16 releja
    - Indikator statusa (LED), zaštitna diodu od povratnog i reversnog napona.
    - Jednostavno spajanje vodiča od 0.08 mm² do 2.5 mm²
    - Lako zamjenivi releji


Relejni moduli u kućištu za DIN letvicu - 789 serija

WAGO 789 serija preklopnih releja je namjenjena za široki raspon primjena od osnovne kontrole rasvjete - kuća, hotela i poslovnih objekata - do industrijskih upravljačkih ormara. Kompaktno kućište za montažu na DIN letvicu širokp samo 17,5 mm je idealno za distributivne ploče. Dostupna sa do 4 uklopna kontakta 789 serija relejnih modula je spremna odgovoriti rastućem broju različitih aplikacija.

Svaka slika je link na detaljnije informacije!
Tabelarni pregled svih WAGO releja i podnožja pogledajte OVDJE


CAGE CLAMP®	WAGO relejska podnožja su opremljena stezaljkama bez vijaka (CAGE CLAMP® spoj oprugom)
		koje omogućavaju brzo spajanje vodiča pouzdanim spojem otpornim na vibracije.
			

      Microstar d.o.o. za proizvodnju elektroničke opreme, projektiranje, inženjering i trgovinu
  Siget 18B, 10020 Zagreb, tel. 01/3647-849, fax. 01/3636-662  www.micro-star.hr  wago@micro-star.hr