Ako u buduće ne želite primati naše tehničke informacije, molimo ODJAVITE SE S POPISA OVDJE
(s adrese na koju ste primili ovu obavijest).

 
svibanj 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELPRO 105U-L - bežični
I/O par odašiljač/prijemnik

 
 

 
 

    Radio uređaji 105U-L-T/R služe za direktni jednosmjerni prijenos digitalnih i analognih signala na udaljenosti do 5 km na slobodnoj radijskoj frekvenciji 869 Mhz za koju nisu potrebne posebne dozvole. Koriste se tamo gdje je potreban prijenos manjeg broja digitalnih i analognih signala, što omogučuje realizaciju cjenovno isplative bežične komunikacije. Moguć je prijenos jedan-na-jedan ili jedan-na–više uređaja, a moguća je i repetitorska funkcija za proširenje dohvata mreže i primanja udaljenih I/O točaka.

 
 


Osnovne značajke:
       slobodni radijski kanali: 869,525 MHz/500 mW, 869,875 MHz/5 mW,
       fleksibilna upotreba: kao predkonfigurirani par odašiljač/prijemnik ili u složenim mrežama s drugim ELPRO uređajima,
       komunikacija od točke do točke uz izvještavanje o iznimci, samoprovjera poruka preko CRC-a, ažuriranje vremena i
         sigurnosna enkripcija podataka,
       mogućnost višestrukog ponavljanja.

 
 

Osnovne značajke odašiljača:
       2 DI/PI (digitalni ulazi mogu biti
        pulsni ulazi),
       1 AI (4-20 mA),
       1 TC (ulaz za termokapler od
        -10 do 100 mV),
       1 AI 24 VDC, s mogućnošću napajanja
        30 mA analogne petlje,
       dodatni interni ulazi: postavljanje točke
        (analogni), napon napajanja.

Osnovne značajke prijemnika:
       3 DO (relejni izlazi),
       1 AO (0-20 mA/4-20 mA),
       prikaz komunikacijske pogreške preko konfigurirajućeg izlaza,
       prikaz jačine primanja radio signala pomoću LED lampice.

105U-L data sheet (eng, 352 kB)

 
 

Tipične aplikacije za primjenu:
       kontrola mjerača protoka,
       nadzor spremnika,
       katodna zaštita cjevovoda,
       zaustavljanje/pokretanje pumpe,
       kontrola rasvjete,
       dojava kvara,
       izvještavanje s meteoroloških postaja.

 
 


Za više informacija posjetite ELPRO web stranice ili se obratite ovlaštenom ELPRO Technologies distributeru za Hrvatsku, poduzeću Microstar d.o.o. (e-mail).

 
Microstar d.o.o. za proizvodnju elektroničke opreme, projektiranje, inženjering i trgovinu
Siget 18B, 10020 Zagreb, tel. 01/3647-849, fax. 01/3636-662 www.microstar.hr info@microstar.hr